Nacionalni park Krka

Od: Miki
Kategorija: Mjesta za posjetiti Prirodne ljepote

Nacionalni park “Krka” smješten je na području Šibensko-kninske županije i obuhvaća površinu od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole. Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Namjena mu je prije svega znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna, a zbog posjetitelja postoje i turističke djelatnosti.

NP Krka 1

S potopljenim dijelom ušća Krka je duga oko 72,5 km i po dužini je 22. rijeka u Hrvatskoj. Izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina. Sa sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 224 m, Krka je prirodni i krški fenomen. Sedreni slapovi rijeke Krke temeljni su fenomen ove rijeke.

Već je sredinom 20. stoljeća prepoznata potreba da se pravno zaštiti rijeka Krka i njezino zbog iznimnih prirodnih vrjednota koje treba očuvati. Inicijativa za proglašenje rijeke Krke nacionalnim parkom pokrenuta je 1971., kada je izrađen prostorni plan koji je nosio naziv Nacionalni park “Krka”: razvojni prostorni plan. Područje od starohrvatskih utvrda Trošenj i Nečven do Šibenskog mosta, uključujući i tri i pol kilometra toka rijeke Čikole, ukupne površine 142 km², Sabor SR Hrvatske 24. siječnja 1985. proglasio je nacionalnim parkom. Zbog četiriju urbanih mjesta (Skradin, Bilice, Raslina i Zaton), izgradnje autoceste Zagreb – Split te razvoja turizma i ostalih privrednih djelatnosti na tom području, Sabor Republike Hrvatske Zakonom o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka “Krka” 1997. godine revidira granice Parka. Južna granica Parka pomaknuta je uzvodno do Skradinskog mosta, a sjeverna gotovo do Knina. Granica Nacionalnog parka “Krka” proteže se 50 km uz gornji i srednji tok rijeke Krke (dva kilometra nizvodno od Knina pa do Skradina) i donji tok Čikole (obuhvaćajući ušće i 3,5 km kanjona rijeke), na prostoru gradova Knina, Drniša, Skradina i Šibenika i općina Ervenika, Kistanja i Promine.

Sjedište Javne ustanove “NP Krka” nalazi se u Šibeniku na Trgu Ivana Pavla II. br. 5, a ispostave su u Skradinu, Drnišu i Kninu. Nacionalnim parkom “Krka” upravlja Javna ustanova u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode  RH. Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirodnih dobara te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području. Tijela Javne ustanove čine Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Ustanovom, a poslovanje Ustanove organizira i vodi ravnatelj kojeg imenuje ministar zaštite okoliša i prirode. Javna ustanova “Nacionalni park Krka” podijeljena je u šest službi i 15 odsjeka kojima upravlja Ured ravnatelja.

Udaljenost od Apartmana Miki:

  • 177 km (2 h 30 min) putem lokalne ceste E65 (Prizna – Karlobag – Barić Draga – Starigrad – Posedarje – Islam Latinski – Nadin – Prović – Skradin – Dubravice – Nacionalni park Krka)
  • 242 km (2 h 40 min) putem lokalne ceste E65 + državne ceste D23 + autoput A1/E71 (Sveti Juraj – Senj – Vratnik – Žuta Lokva – Sveti Rok – Posedarje – Skradin – Dubravice – Nacionalni park Krka)

Web stranica: www.np-krka.hr

NP Krka 2

Miki
Apartmani Miki nalaze se u selu Donja Klada smještenom na kopnu, svega 20 km udaljenog od grada Senja u Kvarnerskom zaljevu na sjevernom Jadranu.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.