Posebni zahtjevi ne mogu biti zajamčeni, ali ćemo se potruditi da udovoljimo Vašim potrebama